Hướng dẫn đăng ký xét tuyển online

31-05-2024 Kim Liên

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển online
CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE
Mô tả: là cổng thông tin dành cho các bạn thí sinh có nhu cầu muốn được đăng ký xét tuyển vào trường bằng các hình thức xét tuyển mà nhà trường đề ra trong đợt các đợt tuyển sinh hàng năm.

I. Đăng ký xét tuyển online
1.1.Hướng dẫn Truy cập
Cách vào màn hình: Sử dụng trình duyệt website (Google Chrome / FireFox / Internet Explorer) và nhập vào đường dẫn: https://xettuyen.hitu.edu.vn

Các bước thực hiện:

Bước 1: Mở trình duyệt website (Google Chrome / FireFox / Internet Explorer)
Bước 2: Nhập đường dẫn cổng thông tin https://xettuyen.hitu.edu.vn
Bước 3: Nhấn phím enter trên bàn phím để truy cập
Lưu ý:

Bắt buộc phải có kết nối internet tại máy tính hoặc thiết bị đang sử dụng.

1.2.Thực hiện Nhập thông tin cá nhân (Thông tin thí sinh)
Thí sinh khi có nhu cầu muốn được đăng ký xét tuyển vào trường, cần phải thực hiện khai báo các trường thông tin hiển thị trên trang đăng ký như hình bên dưới.

Hình minh họa Nhập thông tin cá nhân thí sinh

Lưu ý:

Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập
Thí sinh phải chọn ít nhất một trường THPT đã học
Các thông báo sẽ gởi về Email thí sinh, nếu thí sinh nhập sai sẽ không nhận được thông báo.
1.3.Thực hiện Nhập thông tin xét tuyển
Tại phần này thí sinh thực hiện chọn Hình thức xét tuyển và nguyện vọng để có thể đăng ký xét tuyển.

Trong Hình thức xét tuyển đó có thể đăng ký nhiều nguyện vọng.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn cơ sở đăng ký và check vào để chọn hình thức muốn xét tuyển
Bước 2: Nhập điểm và chọn nguyện vọng.
Bước 3: Click vào để thêm nguyện vọng và tiếp tục chọn nguyện vọng.
Hình minh họa Nhập thông tin xét tuyển

Lưu ý:

Bạn có thể xóa nguyện vọng bàng cách Click vào
1.4.Thực hiện Xác nhận hoàn tất thông tin đăng ký.
Thí sinh sau khi khai báo các thông tin Cá nhân và Thông tin xét tuyển, phải thực hiện xác nhận lại thông tin và Đăng ký.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Check xác nhận thông tin
Bước 2: Nhập mã Xác nhận
Bước 3: Click chọn để hoàn tất đăng ký.

Hình minh họa Xác nhận hoàn tất đăng ký.

II.Quản lý hồ sơ thí sinh
Mô tả: Đây là phần đăng nhập dành cho thí sinh sau khi đăng ký hồ sơ thành công. Tại đây, thí sinh có thể theo dõi được các trạng thái hồ sơ của mình. Ngoài ra còn có thể: Xem chi tiết/ Sửa hồ sơ, Xuất giấy đăng ký xét tuyển, thanh toán lệ phí xét tuyển.

2.1.Thông báo Đăng ký thành công
Sau khi thí sinh đăng ký, thí sinh sẽ nhận được thông báo đã đăng ký thành công hồ sơ xét tuyển. Và được hệ thống đăng nhập tự động vào Trang quản lý hồ sơ của thí sinh, bấm tiếp tục để thêm khung hồ sơ. Ngoài ra sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được 1 Email xác nhận đăng ký thành công từ hệ thống gửi về địa chỉ Email đã đăng ký. Bao gồm Mã hồ sơ (Tên đăng nhập) và Mật khẩu

Hình minh họa Thông báo thành công Web

2.2.Hướng dẫn truy cập và đăng nhập
Cách vào màn hình: Sử dụng trình duyệt website (Google Chrome / FireFox / Internet Explorer) và nhập vào đường dẫn: https://xettuyen.hitu.edu.vn

Các bước thực hiện:

Bước 1: Mở trình duyệt website (Google Chrome / FireFox / Internet Explorer)
Bước 2: Nhập đường dẫn cổng thông tin https://xettuyen.hitu.edu.vn
Bước 3: Click chọn “Đăng nhập”

2.3 Hướng dẫn đăng nhập hệ thống
Sau khi truy cập và đã nhận được mail/ thông báo tài khoản/mật khẩu. Ta thực hiện đăng nhập vào hệ thống để kiểm tra thông tin hồ sơ.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Nhập Mã hồ sơ
Bước 2: Nhập mật khẩu
Bước 3: Nhập mã bảo vệ
Bước 4: Click chọn “Đăng nhập” để hoàn tất
Minh họa Đăng nhập tài khoản

2.3.Sơ lược Hồ sơ thí sinh
Màn hình hiển thị được các thông tin chính liên quan đến các nguyện vọng đã đăng ký cũng như Hiển thị trạng thái hồ sơ thí sinh, Xem chi tiết hồ sơ thí sinh, Cập nhật hồ sơ (Chỉ hiển thị khi thí sinh ở trạng thái Đăng ký), In phiếu đăng ký xét tuyển, Thanh toán lệ phí xét tuyển

Hình minh họa

2.4.1.Trạng thái hồ sơ
Hiển thị được được hồ sơ của thí sinh đang ở trạng thái nào thông qua: Thanh trạng thái thí sinh: Bao gồm 4 trạng thái chính.

Đăng ký: Biểu hiện hồ sơ thí sinh đang chờ duyệt (Có quyền được hiệu chỉnh hồ sơ bao gồm thông tin cá nhân và nguyện vọng). Ngoài ra, trường hợp thí sinh nộp chưa đủ hồ sơ bắt buộc hoặc sai thông tin thì sẽ có thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ
Duyệt hồ sơ: Biểu hiện hồ sơ thí sinh đã được duyệt đã Đủ/Chưa đủ.
Xét tuyển: Biển hiện hồ sơ của thí sinh đã được Xét.
Trúng tuyển: Biểu hiện hồ sơ thí sinh đã trúng tuyển.
2.4.2.Xem chi tiết hồ sơ
Chức năng dùng cho thí sinh Kiểm tra lại thông tin hồ sơ của mình, nếu có sai sót thì có thể sử dụng chức năng “Cập nhật hồ sơ” để cập nhật lại.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Click chọn “Xem chi tiết hồ sơ”
Bước 2: Kiểm tra thông tin hồ sơ
Bước 3: Click chọn “Quay lại” để trở về.
Hình minh họa Bước 1

Hình minh họa Bước 2,3

Lưu ý:

Nếu thí sinh ở trạng thái khác “Đăng ký” kiểm tra còn sai sót về thông tin cá nhân thì liên hệ đến với các thầy cô ở trường để được hỗ trợ thay đổi.
2.4.3.Cập nhật hồ sơ (Hiển thị khi thí sinh ở trạng thái Đăng ký)
Chức năng dùng để thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng và thông tin cá nhân.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Click chọn “Cập nhật hồ sơ”
Bước 2: Kiểm tra thông tin hồ sơ và cập nhật thông tin cá nhân hoặc nguyện vọng
Bước 3: Click xác nhận, nhập mã xác nhận
Bước 4: Click chọn “Lưu” để kết thúc.
Hình minh họa Bước 1

Hình minh họa Bước 2,3,4

2.4.4.Xuất phiếu đăng ký xét tuyển
Chức năng dùng để Xuất phiếu đăng ký xét tuyển khi nhà trường yêu cầu thí sinh bổ sung hồ sơ khi nhập học. Thí sinh có thể xuất file từ chức năng này và in ra để nộp cho bộ phận tuyển sinh của trường.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Click chọn “Xuất giấy đăng ký xét tuyển”
Bước 2: Hệ thống sẽ tự động tải về máy tính của thí sinh.
Hình minh họa Bước 1

2.4.5. Khung hồ sơ
Màn hình chức năng cho phép thí sinh đính kèm hồ sơ online để nhà trường có thể kiểm tra và đánh giá xác thực hồ sơ khai báo xét tuyển so với các loại giấy chứng nhận và hồ sơ đính kèm yêu cầu thí sinh nộp.

Để thực hiện Thêm hồ sơ đính kèm online, ta thực hiện các bước như sau:

Cách vào màn hình: Màn hình Chính Khung hồ sơ

Hình minh họa Cách vào màn hình Khung hồ sơ

Các bước thực hiện:

Bước 1: Click chọn “Cập nhật” ở vị trí loại hồ sơ muốn cập nhật
Bước 2: Click chọn “Chọn tệp”
Bước 3: Click “Cập nhật” để hoàn tất
Hình minh họa Bước 1

Hình minh họa Bước 2, 3

III. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN LỆ PHÍ

Bước 1: Khi đăng nhập thành công sẽ có giao diện như sau:

Bước 2: Thí sinh nhấn vào nút “Thanh toán lệ phí xét tuyển” và sẽ có màn hình sau:

Bước 3: Thí sinh chọn vào “Lệ phí đăng ký xét tuyển” và nhấn “THANH TOÁN” sẽ có màn hình sau:

Bước 4: Thí sinh nhấn “Xác Nhận” sẽ xuất hiện màn hình sau

Bước 4:

a) Ở màn hình trên thí sinh nếu chọn quét mã QR thì để mặc định và nhấn chọn và sẽ có mã QR( Sau khi có mã QR thì có thể lưu về để dùng để thanh toán qua mã QR). Sau đó đăng nhập vào App hoặc app ngân hàng thanh toán bằng mã QR. Chọn mã QR từ thư viện ảnh vừa được lưu và thanh toán. Chờ hệ thống xử lý và báo thành công là hoàn thành.

b) Nếu thanh toán bàng thẻ nội địa thì thí sinh chọn thẻ nội địa -ATM và nhập thông tin thẻ và nhấn xử lý. Chờ hệ thống xử lý và báo thành công là hoàn thành.

c) Nếu chọn thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế thì chọn -Thẻ quốc tế -Visa… nhập thông tin thẻ và nhấn xử lý. Chờ hệ thống xử lý và báo thành công là hoàn thành.

Lưu ý: Thí sinh không tự thay đổi số tiền, và nội dung thanh toán. Nếu số tiền dư hoặc thiếu đều bị từ chối.

Bài viết khác

Bài viết mới

06
06/2024
Tuyển sinh 2024
05
06/2024
Thông báo đăng ký dự lễ tốt nghiệp ngày 16/06/2024
31
05/2024
Hướng dẫn đăng ký xét tuyển Cao đẳng chính quy 2024
31
05/2024
Hướng dẫn đăng ký xét tuyển online
31
05/2024
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT: ĐIỂM TRÚNG TUYỂN & ĐIỂM SÀN TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2024
31
05/2024
Kế hoạch đăng ký môn học, học kỳ 3 năm học 2023-2024
20
05/2024
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2024
29
03/2024
Danh sách Sinh viên Tốt nghiệp đợt 3 năm 2023
24
01/2024
Thông báo nhận hồ sơ xét Tốt nghiệp đợt Tháng 3/2024
16
01/2024
Thông báo lịch thi giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2023-2024
09
01/2024
Kế hoạch đăng ký môn học HK2, 2023-2024 (Đợt 2, 10-12/01/2024)
25
12/2023
Kế hoạch đăng ký môn học đợt 1 học kỳ 2 năm 2023-2024
25
12/2023
Thông báo phát lịch Tết 2024 cho sinh viên Khoa Công nghệ Thời Trang
31
10/2023
THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 1 – GIAI ĐOẠN 1 NĂM 2023 – 2024
16
10/2023
Thông báo nhận hồ sơ xét Tốt nghiệp tháng 11 năm 2023
05
10/2023
Thông báo đăng ký dự lễ tốt nghiệp
06
09/2023
Bảng điểm học kỳ 3 năm 2022-2023
22
08/2023
Danh sách tốt nghiệp tháng 8-2023 (cập nhật 22/8/2023)
15
08/2023
Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật may
07
08/2023
Tuyển dụng 7.8.2023
20
07/2023
THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT THÁNG 03 NĂM 2023
18
07/2023
Tuyển dụng 7/2023
18
07/2023
Bảng điểm học kỳ 2 đợt 2 năm 2022-2023
16
07/2023
Tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2023
20
06/2023
Thông báo tuyển dụng viên chức 2023
06
06/2023
Thông báo tuyển dụng
30
05/2023
Thông báo nhận hồ sơ xét tốt nghiệp
29
05/2023
Một số hình ảnh trong ngày hội hướng nghiệp
23
05/2023
Ngày hội hướng nghiệp
15
05/2023
Tuyển dụng tháng 5/2023
09
05/2023
Thông báo sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm 2023
27
04/2023
Bảng điểm học kỳ 2 đợt 1 năm 2022-2023
12
04/2023
Thông báo tham gia bảo hiểm y tế của sinh viên năm 2023
05
04/2023
Lịch thi học kỳ 2 – Đợt 1 năm 2022-2023
13
03/2023
Thong bao tuyen dung 13.03 BITI’S
22
02/2023
THÔNG BÁO MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022-2023
10
02/2023
Thông báo nhận hồ sơ xét tốt nghiệp
09
02/2023
THÔNG BÁO V/v tham gia bảo hiểm y tế của sinh viên năm 2023
09
02/2023
Thiết kế trang phục cao cấp và Quản lý đơn hàng
17
01/2023
Thực tập thiết kế trang phục cơ bản nhóm 3
17
01/2023
Thực tập may quần áo cơ bản nhóm 3
16
01/2023
Bảng điểm hoc kỳ 1 đợt 2 năm 2022-2023
16
01/2023
Bảng điểm thực hành, đồ án
03
01/2023
Kế hoạch đăng ký môn học HK2, 2022-2023 (Đợt 1)
21
12/2022
Sinh viên nhận bằng Tốt nghiệp năm 2022
19
12/2022
Giảng viên đi thực tế doanh nghiệp
10
11/2022
Bảng điểm đợt 1HK I năm 2022-2023
21
10/2022
SV Khoa CN Dệt May biểu diễn thời trang ngày khai giảng năm học mới 16/10/2022
11
10/2022
8h ngày 16/10/2022, Show diễn thời trang tại sân trường khu D
07
10/2022
Thông báo v/v khám sức khỏe cho sinh viên K 46 ( 2022-2023)
27
09/2022
Khoa Công nghệ Dệt May chào đón Tân sinh viên K 46
21
09/2022
Thông báo xét Tốt nghiệp ( Bổ sung)
20
09/2022
Danh sách tốt nghiệp tháng 8-2022
13
09/2022
Vòng Chung kết cuộc thi “Sinh viên HITC khởi nghiệp & đổi mới sáng tạo 2022”
13
09/2022
HITU GIA HẠN THỜI GIAN XÉT TUYỂN ĐẾN 20/09/2022
12
09/2022
CÔNG TY SÀI GÒN ZERO WASTE tuyển:
06
09/2022
Kế hoạch đăng ký môn học HK1, 2022-2023 (Đợt 2)
31
08/2022
Quản lý và sửa chữa thiết bị sợi, dệt
31
08/2022
Tổ chức và quản lý may CN HK 3 năm 2021-2022
25
08/2022
Công Ty CP May Việt Thắng tuyển dụng
18
08/2022
Thông báo về “Đối tượng và hồ sơ miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ I – Năm học 2022-2023”.
12
08/2022
HITU GIA HẠN THỜI GIAN XÉT TUYỂN, THỜI GIAN NHẬP HỌC ĐẾN 31/8/2022
03
08/2022
Giảng viên Khoa CN Dệt May đi triển lãm Quốc tế ngành công nghiệp Dệt May
29
07/2022
Nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm “Rập cải tiến may túi mổ 1 viền” cô Huỳnh Thị Thu Ba chủ nhiệm. 7/2022
14
07/2022
Tuyển dụng
14
07/2022
Thông báo thời gian thu học phí, học lại, học cải thiện học kỳ III năm học 2021-2022
01
07/2022
Thi vẽ “Tranh ứng dụng nguyên vật liệu may”
28
06/2022
Thí sinh nhập học sớm tại HITU để có một bến đỗ an toàn
28
06/2022
Vào HITU – Gạt nỗi lo tăng học phí
28
06/2022
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm 2021-2022
02
06/2022
Tuyển dụng
27
05/2022
Giảng viên đi thực tế tại Công ty cổ phần may Việt Thắng
19
05/2022
Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp tháng 7/2022
18
05/2022
Kế hoạch đăng ký môn học HK3 (Hè), 2021-2022 (Đợt 1)
11
05/2022
Thông báo đóng tiền BHYT năm 2022 đối với sinh viên khóa 42, 43, 44
09
05/2022
Thông báo khám sức khỏe định kỳ năm học 2021-2022
09
05/2022
Hội thi học sinhh – sinh viên giỏi nghề năm 2022
09
05/2022
Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 08/05/2022
07
05/2022
Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp ngày 8/5/2022
29
04/2022
Thực tập tốt nghiệp N2, Giác sơ đồ N3
29
04/2022
Thực tập thiết kế trang phục cơ bản, CN may tp 1
29
04/2022
Thực tập thiết kế rập N1;3;5
29
04/2022
Thực tập may trang phục cao cấp 1;2
29
04/2022
Thực tập tin ứng dụng ngành may
29
04/2022
Trang phục truyền thống
29
04/2022
Công nghệ may tp 2
18
04/2022
Thầy trò ngành Công nghệ Sợi dệt đi thực tế doanh nghiệp
15
04/2022
Tuyển sinh liên thông Đại học năm 2022 ngành Công nghệ May
15
04/2022
TT may TP cao cấp 2, N2,5, Thầy Thịnh
15
04/2022
Tổng kết, trao giải cuộc thi “Sách bên bạn và HITU”
14
04/2022
Danh sách tốt nghiệp tháng 4-2022 (cập nhật ngày 14-4)
14
04/2022
Thông báo đăng ký dự lễ tốt nghiệp ngày 8-5-2022
03
04/2022
Danh sách tốt nghiệp tháng 4-2022
30
03/2022
Khám phá Trường Cao đẳng Công Thương TP. HCM
24
03/2022
Hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, đi học
24
03/2022
Thông báo về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 3 cho sinh viên
24
03/2022
Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch ), ngày 30/4 và 01/5/2022
21
03/2022
Album liveshow wedding – môn học sáng tác mẫu
21
03/2022
Giờ học vẽ
21
03/2022
Đồ án công nghệ may trang phục, Nhóm 11-Cô Huệ
16
03/2022
Học bổng học kỳ 2 năm học 2020-2021
15
03/2022
Trung tâm khởi nghiệp IIC phát động cuộc thi khởi nghiệp
15
03/2022
Tuyển dụng
13
03/2022
Đại diện Đoàn Hội, KTX trao quà cho các bạn sinh viên
13
03/2022
HITU bắt đầu hành trình tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2022
02
03/2022
Thông báo về việc thực hiện chính sách nội trú và đối tượng, hồ sơ miễn, giảm học phí HK II năm 2021 – 2022 Hộp thư đến
01
03/2022
Hướng dẫn đăng ký xét tuyển cao đẳng chính quy năm 2022
01
03/2022
Thông báo đóng học phí HK2 (2021-2022)
01
03/2022
Điều kiện xét tuyển học bạ tại HITU
23
02/2022
HITU bắt đầu hành trình tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2022
20
02/2022
Tuyển sinh năm 2022
16
02/2022
Danh sách tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 (tháng 10-2021) (danh sách chính thức)
16
02/2022
Tuyển dụng
16
02/2022
Thông báo SV nộp bổ sung 2 hình 3X4
16
02/2022
Thông báo nhận hồ sơ xét tốt nghiệp 02/2022

Liên kết

video