THÔNG BÁO

V/v thu học phí HK2, năm học 2021-2022

 

1. Lịch thu học phí của Phòng Tài chính kế toán:

  • Cao đẳng khóa 2019 và các khóa trước: từ 22/2 đến 5/3/2022.
  • Cao đẳng khóa 2020: từ 7/3 đến 16/3/2022.
  • Cao đẳng khóa 2021: từ 17/3 đến 26/3/2022.
  • Cao đẳng liên thông: thu cùng thời gian với CĐ chính quy.

Đơn giá tín chỉ: bằng với HK1 năm học 2021-2022.

2. Các hình thức đóng học phí:

a) Đóng trực tiếp tại Phòng Tài chính kế toán.

b) Dùng internet banking của ngân hàng Vietcombank trên website Trường: http://dkmh.hitu.edu.vn/web

* Lưu ý:

  • Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc cung cấp mã số sinh viên khi đóng học phí