* Cập nhật 05/09/2022

– Đây là thông tin làm bằng tốt nghiệp, sinh viên kiểm tra kỹ thông tin của mình, nếu điều chỉnh cần liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý đào tạo.

– Nếu không có tên trong Danh sách tốt nghiệp, sinh viên kiểm tra trong Danh sách không tốt nghiệp để biết lý do không tốt nghiệp.

– Sinh viên thiếu chứng chỉ Anh văn, Tin học nộp bổ sung tại Phòng Quản lý đào tạo.

 

  • Tốt nghiệp Cao đẳng: download
  • Không tốt nghiệp Cao đẳng: download

 

* Đợt xét tiếp theo: tháng 11/2022. SV nộp đơn xét tốt nghiệp tại Khoa trước tháng 11/2022.