Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc tổ chức tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2022, nhằm giúp các em học sinh có sự định hướng, nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, việc làm trên con đường lập thân, lập nghiệp, sáng ngày 21/02/2022, Trường CĐ Công thương Tp.HCM đã tham gia Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại trường THPT Bình Chiểu, TP. Thủ Đức. Đây là “phát súng” đầu tiên của HITU trong mùa tuyển sinh năm 2022.