THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 08/5/2022

(Đối với SV Cao đẳng chính quy được xét tốt nghiệp năm 2021, 2022)

 

I. Thời gian đăng ký dự lễ tốt nghiệp

Từ ngày 13/4 đến 4/5/2022 (trừ Thứ 7, Chủ Nhật):

  • Sáng: 8g00 -> 11g00
  • Chiều: 13g30 -> 16g00

 

II. Trình tự các bước thực hiện đăng ký dự lễ tốt nghiệp

  1. Sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp tại phòng Quản lý đào tạo (cô Yến) (xuất trình CMND, CCCD, thẻ sinh viên).
  2. Sinh viên đăng ký nhận lễ phục tại kho vật tư.

 

III. Thời gian, địa điểm tổ chức lễ phát bằng

  • Ngày làm lễ chính thức: 8/5/2022.

Lưu ý: SV xem hướng dẫn làm lễ trên website trường (từ ngày 5/5/2022)

  • Địa điểm tổ chức lễ: Hội trường khu A.

 

IV. Nhận bằng tốt nghiệp

  • SV tốt nghiệp năm 2021: nhận bằng ngay khi đăng ký làm lễ.
  • SV tốt nghiệp năm 2022: SV giữ phiếu đăng ký làm lễ tốt nghiệp (phiếu hồng) để nhận bằng tốt nghiệp sau khi có thông báo phát bằng trên website trường.