DANH SÁCH TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2021
(THÁNG 10-2021)

* Danh sách chính thức

– Đây là thông tin làm bằng tốt nghiệp. Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin của mình, nếu điều chỉnh cần gửi mail đến địa chỉ daotao@hitu.edu.vn (ghi rõ nội dung xét tốt nghiệp).

– Nếu không có tên trong danh sách tốt nghiệp, sinh viên kiểm tra trong danh sách không tốt nghiệp để biết lý do không tốt nghiệp.

 

– Sinh viên thiếu chứng chỉ Anh văn, Tin học nộp bổ sung tại địa chỉ daotao@hitu.edu.vn (ghi rõ nội dung xét tốt nghiệp).
– Hạn cuối điều chỉnh thông tin tốt nghiệp: 22/10/2021.
  • Tốt nghiệp Cao đẳng: download
  • Không tốt nghiệp Cao đẳng: download